Nastavenie geometrie kolies má zasadný vplyv na mieru opotrebenia a odolnosť pneumatík. Hodnoty geometrie kolies nastavené výrobcom vozidla minimalizujú mieru opotrebovania pneumatiky a maximalizujú komfort vodiča a spolucestujúcich. Správne nastavenie geometrie všetkých štyroch kolies znižuje opotrebovanie behúňa pneumatík a spotrebu paliva, zároveň spresňuje ovládateľnosť vozidla a zvyšuje tak bezpečnosť počas jazdy.

 

Dajte si skontrolovať geometriu, ak: sú pneumatiky nadmerne alebo nerovnomerne opotrebené, vymieňajú sa časti podvozka zavesenia kolies alebo riadenia, dávate na disky nové pneumatiky a chcete, aby vydržali čo najdlhšie, koleso prudko padne do veľkého výmoľa alebo narazí na prekážku, vozidlo na rovnej vozovke bezdôvodne zanáša na jednu alebo druhu stranu, cítite v riadení pnutie a ovládateľnosť vozidla nie je taká, ako bola, predné kolesá sa nevracajú do základnej polohy priamo.

Pre nastavenie 3D geometrie používame Bosch FWA 4630.