Do portfólia našich služieb spadá aj údržba a výmena oleja v automatických a robotizovaných prevodovkách. Majiteľov týchto prevodoviek upozorňujeme, že je mimoriadne dôležité pri autách s automatickými a robotizovanými prevodovkami vykonávať pravidelnú údržbu maximálne každých 60000 km. Najdôležitejším úkonom je práve výmena oleja.