Údržba klimatizácie je pre motoristov veľmi dôležitá. Najčastejším úkonom pravidelnej údržby je plnenie klimatizácie, ktoré zabezpečíme pre všetky značky motorových vozidiel. Základná údržba klimatizácie zahŕňa aj čistenie a dezinfekciu výparníka klimatizácie a vetracích kanálov šácht. Za účelom prevencie odporúčame vykonávať základnú údržbu klimatizácie 1x za rok.